Skip to main content

Table 4 Susceptibility of P. falciparum to antimalarials in Burkina Faso.

From: Rapid urban malaria appraisal (RUMA) I: Epidemiology of urban malaria in Ouagadougou

Year Drugs tested Study sites Urban/Rural Authors Failure rate In vivo
1982–1986 CQ (in vitro & in vivo) Koudougou Urban [36] First case found
1988–1989 CQ Koudougou
Zaghtouli
Dori
Banfora
Fada N'Gourma
Urban
Rural
Urban
Rural
Rural
[37] 25%
1988 CQ Zaghtouli Rural [38] 18.7%
1989 CQ Dapelgo Rural [38] 20.2%
1982–1991 CQ, SP, quinine, MP (in vitro) Ouagadougou Bobo-Dioulasso Urban [39] 6–15.8 %
1990–1992 CQ, SP (in vitro), quinine, halofantrine hydrochloride MP, Ouagadougou and its neighbouring villages Urban
Rural
[22, 40-42] CQ & SP: 8.1–24.4%
Others: 0%
1993 CQ Ouagadougou Urban [43] 25%
1995–1996 CQ, quinine, MP (in vitro) Bobo-Dioulasso Urban [44] CQ: 19–20%
M:2–9.6%
1992–1998 CQ, AQ, quinine, halofantrine MP Ouagadougou Urban [45] AQ:4.3% & 2.2 % in 1997
CQ:8.5% in 1992,
CQ:20% in 1994
H: 7.9% in 1997 (in vitro)
MP: 0% in 1997 (in vitro)
Q: 0.9% in 1995
MP+H:7.6% in 1997
1999–2002 CQ & SP Bobo-Dioulasso Urban [46] CQ:18%
SP: < 1%
  1. AQ: Amodiaquine
  2. CQ: Chloroquine
  3. MP: Mefloquine
  4. SP: Sulfadoxine/pyrimethamine