Skip to main content

Table 2 Socioeconomic characteristics of households based on DHS 2010 and 2015 surveys

From: Determinants of long-lasting insecticidal net ownership and utilization in malaria transmission regions: evidence from Zimbabwe Demographic and Health Surveys

Characteristics 2010 2015
Education
 No education n = 10,894 (26%) n = 10,293 (24%)
 Primary n = 17,510 (41%) n = 15,831 (36%)
 Secondary n = 13,049 (31%) n = 15,136 (35%)
 Higher n = 975 (2%) n = 2234 (5%)
Mother’s education (children under-five)
 No education n = 220 (4%) n = 265 (4%)
 Primary n = 1928 (38%) n = 2121 (33%)
 Secondary n = 2767 (55%) n = 3453 (55%)
 Higher n = 118 (2%) n = 482 (8%)
Pregnant women’s education
 No education n = 10 (2%) n = 7 (1%)
 Primary n = 218 (38%) n = 186 (29%)
 Secondary n = 336 (58%) n = 414 (64%)
 Higher n = 12 (2%) n = 39 (6%)
Wealth index
 Poorest n = 9152 (22%) n = 7818 (18%)
 Poorer n = 8696 (20%) n = 7745 (18%)
 Middle n = 8456 (20%) n = 7800 (18%)
 Richer n = 8184 (19%) n = 9788 (22%)
 Richest n = 8210 (19%) n = 10,555 (24%)
Owning a bank
 Yes n = 27,687 (66%) n = 31,770 (73%)
 No n = 14,279 (34%) n = 11,936 (27%)
Access to clean water
 Yes n = 32,135 (75%) n = 32,952 (85%)
 No n = 10,560 (25%) n = 5731 (15%)
Access to sanitation
 Yes n = 42,491 (99.6%) n = 43,544 (99.9%)
 No n = 144 (0.4%) n = 41 (0.1%)
Cooking fuel
 Electricity n = 12,195 (29%) n = 12,058 (28%)
 Wood n = 30,042 (70%) n = 29,017 (66%)
 Others n = 444 (1%) n = 2631 (6%)