Skip to main content

Table 2 Polymorphisms in the pvdbp-II fragment of isolates from AF and BA regions

From: Extensive genetic diversity of Plasmodium vivax dbp-II in Rio de Janeiro Atlantic Forest and Brazilian Amazon Basin: evidence of positive selection

CodonsaSal-1bPolymorphic sitescIsolates
AF (79) N (%)BA (137) N (%)Total (216) N (%)
N305YAATTAT57 (72)13 (9)70 (32)
R308SAGGAGT57 (72)26 (19)83 (38)
I322SATTAGT17 (22)00
L333FCTTTTT52 (66)7 (5)59 (27)
K371EAAAGAA17 (22)55 (40)72 (33)
K371NAAAAAT10 (13)00
N375DAATGAT06 (4)0
R378RCGCCGT55 (70)12 (9)67 (31)
D384GGATGGT78 (99)113 (82)191 (88)
E385KGAAAAA36 (46)30 (22)66 (30)
E385QGAACAA21 (27)00
E385TGAAACA3 (4)00
K386QAAGCAG17 (22)30 (22)47 (22)
K386NAAGAAT37 (47)29 (21)66 (30)
K386TAAGACT22 (28)00
R390HCGTCAT59 (75)54 (39)113 (52)
S398TTCTACT1 (1)6 (4)7 (3)
T404RACAAGA59 (75)7 (5)66 (30)
K411NAAAAAC60 (76)00
N417KAATAAA16 (20)64 (47)80 (37)
I419LATACTA20 (25)00
I419RATAAGA6 (8)00
I419MATAATG013 (9)0
L424ITTAATA77 (97)75 (55)152 (70)
W437RTGGCGG17 (22)70 (51)87 (40)
Q454PCAACCA8 (10)12 (9)20 (9)
Q486ECAAGAA2 (2)5 (4)7 (3)
I503KATAAAA14 (18)62 (45)76 (35)
  1. aThe first letter represents the amino acid in Sal-1 reference sequence and the last the replacing amino acid
  2. bReference Salvador 1 strain
  3. ccharacters in bold and underlined correspond to nucleotide substitution relative to Sal-1 strain