Skip to main content

Table 1 Sequences of primers for msp1, msp2 and glurp genes of P. falciparum from Cameroon

From: Genetic diversity of Plasmodium falciparum and genetic profile in children affected by uncomplicated malaria in Cameroon

Msp-1 (block 2) 
 Primary PCRCHM1-OF: 5′ CTAGAAGCTTTAGAAGATGCAGTATTG-3′
CHM1-OR: 5′ CTTAAATAGTATTCTAATTCAAGTGGATCA-3′
 Secondary PCRCHM1-KF: 5′ AAATGAAGAAGAAATTACTACAAAAGGTGC-3′
CHM1-KR: 5′ GCTTGCATCAGCTGGAGGGCTTGCACCAGA-3′
CHM1-MF: 5′ AAATGAAGGAACAAGTGGAACAGCTGTTAC-3′
CHM1-MR: 5′ ATCTGAAGGATTTGTACGTCTTGAATTACC-3′
CHM1-RF: 5′TAAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTG-3′
CHM1-RR: 5′ CATTTGAAGGATTTGCAGCACCTGGAGATC-3′
Msp-2 (block 3) 
 Primary PCRM2-OF: 5′ ATGAAGGTAATTAAAACATTGTCTATTATA-3′
M2-OR: 5′ CTTTGTTACCATCGGTACATTCTT’3′
 Secondary PCRM2-FCF: 5′ ATATTAAGAGTGTAGGTGCARATGCTCCA-3′
M2-FCR: 5′ TTTTATTTGGTGCATTGCCAGAACTTGAAC-3′
M2-ICF: 5′AGAAGTATGGCAGAAAGTAAKCCTYCTACT-3′
M2-ICR: 5′ GATTGTAATTCGGGGGATTCAGTTTGTTCG-3′
Glurp (region II) 
 Primary PCRCHG-OF: 5′ -TGAATTTGAAGATGTTCACACTGAAC-3′ 3′
CHG-OR: 5′ -GTG GAATTGCTTTTTCTTCAACACTAA-3′
 Secondary PCRCHG-NF: 5′-TGAATTTGA AGA TGT TCA CAC TGA AC-3′
CHG-OR: 5′-GTG GAATTGCTT TTTCTTCAACAC TAA-3′